1. Przed Łódzkim Domem Kultury stoi pomnik:
J. Piłsudskiego
W. Reymonta
S. Staszica
J. Kilińskiego

2. Kto jest kompozytorem hymnu miasta "Prząśniczki"?
Bogusławski
Chopin
Rubinstein
Moniuszko

3. Nad jaką rzeką została zbudowana "biała fabryka Geyera"?
Jasień
Ner
Łódką
Bzurą

4. Urząd Miasta i Urząd Wojewódzki znajdują się obecnie w pałacu:
I. Kindermana
L. Grohmana
J. Heinzla
I. Poznańskiego

5. Teatr Powszechny mieści się w Łodzi przy ulicy:
Jaracza
Legionów
Narutowicza
Piotrkowskiej

6. Kaplica grobowa Scheiblerów znajduje się na cmentarzu:
katolickim
żydowskim
prawosławnym
ewangelickim

7. Najstarszym łódzkim parkiem jest park:
Staromiejski
3-go maja
Sielanka
Źródliska I

8. Jak nazywa się obecnie dawny Rynek Nowego Miasta?
Plac Wolności
Zielony Rynek
Plac Kościelny
Plac Niepodległości

9. Który z rezerwatów przyrody znajduje się na terenie miasta Łodzi?
Polesie Konstantynowskie
Rąbień
Wiączyń
brak rezerwatu

10. Jaki tytuł nosi utwór, w którym Władysław Reymont opisał dzieje przemysłowej Łodzi?
Komediantka
Ziemia obiecana
Chłopi
Wampir

11. Julian Tuwim chodził do szkoły w murach, której znajduje się obecnie:
III LO
ZSP nr 10
I LO
Gimnazjum nr 1

12. Jak nazywał się król, który nadał Łodzi prawa miejskie?
Władysłw Jagiełło
Mieszko II
Kazimierz Wielki
Władysław Łokietek