Łódzkie „Powązki” 2017-11-12

W dniu 12-11-2017 roku, odbył się, organizowany przez Fundację na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Wilhelma Scheiblera, spacer po ewangelickiej części Starego Cmentarza. Fundacja działa od roku 2003 i jej staraniem postępują prace konserwatorskie, których nowe efekty można corocznie podziwiać.

Przed spacerem dostępne były publikacje profesora Krzysztofa Stefańskiego dotyczące kaplicy. O postępie prac opowiedziała sekretarz Fundacji p. Łucja Robak. Spacer po cmentarzu poprowadziła członek Rady Fundacji i przewodnik po Łodzi Elżbieta Pędziwiatr.

Siedmiu uczniów z różnych klas naszej szkoły uczestniczyło w spacerze. Dowiedzieli się oni między innymi o historii łódzkich rodów fabrykanckich wyznania ewangelickiego. Grupę zorganizowała Danuta Przymusiała-Żuk a opiekę sprawował Zdzisław Kaczyński.


Foto: Zdzisław Kaczyński

>>Strona główna<<