Wspieramy działnia Łodzi w staraniach o organizację wystawy Expo 2022 06-11-2017

W dniu 6 listopada 2017, przy aktywnym udziale przedstawicieli naszej szkoły odbyła się akcja bicia rekordu w oprowadzaniu jak największej liczy grup po Łodzi. Na zakończenie imprezy, przed wejściem do nowego dworca Łódź Fabryczna, uczestnicy ułożyli się w wielkie logo EXPO. Logo zostało sfotografowane i sfilmowane. Będzie częścią materiałów promocyjnych.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z kasy 1 Tm pod opieką wychowawczyni Ewy Koniecznej. Grupę oprowadzał nauczyciel i przewodnik Zdzisław Kaczyński. Przeszliśmy trasą:

Przewodnią tematyką wystawy EXPO 2022 będzie rewitalizacja. Łódź jest liderem działań rewitalizacyjnych w Polsce i na świecie. Obszar poddany tym działaniom obejmuje 1600 hektarów poprzemysłowych i strefę śródmiejską. Jest ona zamieszkała przez jedną czwartą ludności miasta.

Życzymy powodzenia podczas głosowania w Paryżu w dniu 15-11-2017r.!

 

Startujemy Al.Grzegorza Palki Na trasie Mostek nad Łódką
Akademia Sztuk Pięknych Na trasie Cmentarz Doły
Cmentarz Doły Przed "Paragrafem" Łódź Fabryczna

Ustawiamy się w napis EXPO

Oto efekt Foto: Wojciech Kucharski kl. 1 Tm

>>Strona główna<<