OZNACZANIE GRANIC LIZMANNSTADT GETTO - 30.04.2004

W dniu 30.04.2004 r. w rocznicę ostatecznego zamknięcia getta odbyło się oznaczanie jego granic. Młodzież szkolna zebrana na Rynku Starego Miasta w Łodzi wysłuchała przemówienia Prezydenta Miasta Jerzego Kropiwnickiego, rabina Szymchy Kellera i Huberta Rogozińsiego. Po otrzymaniu szablonów młodzież rozeszła się do wyznaczonych rejonów.

Wędrując po terenie getta uczniowie naszej szkoły poznawali historię getta i istotne dla życia w getcie obiekty:

1.     ul. Kościelna 8 - posterunek policji kryminalnej – Kripo „Czerwony domek”, obecnie budynek plebanii

2.     Plac Kościelny 1 – kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP zamieniony na sortownię i magazyn zrabowanego mienia

3.     ul. Lutomierska 1 - siedziba policji żydowskiej w getcie, po przeciwnej stronie ulicy, kamień upamiętniający przywiezienie Żydów z Hamburga, Pragi, Düsseldorfu, Berlina, Frankfurtu

4.     Plac Kościelny 4 - siedziba Wydziału Ewidencji Ludności i poczty. Nad ulicą Nowomiejską i Limanowskiego przerzucone kładki dla pieszych.

5.     ul. Łagiewnicka 1 – żydowski plac targowy plac Jojne Pilcera, w budynku kuchnia dla lekarzy z getta

6.     Bałucki Rynek - w barakach na rynku znajdowały się siedziby niemieckiego zarządu getta, władz administracji żydowskiej, miejsce przeładunków żywności i surowców do getta oraz produkcji z getta

7.     ul. Limanowskiego 1 - siedziba łódzkiego gestapo i policji politycznej Schupo, obecnie budynek apteki a na nim tablica upamiętniająca męczeństwo mieszkańców getta

8.     ul. Łagiewnicka 25 – siedziba Najwyższej Izby Kontroli, Rady Prezydialnej, miejsce usytuowania zegara wzorcowego

9.     ul. Łagiewnicka 34/36 - szpital nr 1, siedziba Wydziału Zdrowia, mieszkanie prywatne M.CH. Rumkowskiego. W trakcie likwidacji getta obóz zbiorczy dla osób wybranych do pracy na terenie Niemiec

10. ul. Stefana - pomiędzy Franciszkańską a Czarnieckiego – odcinek wyznaczony do oznakowania przez uczniów naszej szkoły.

W oznaczaniu granic getta wzięli udział uczniowie z klasy I LOi oraz II LOi pod opieką: Włodzimierza Łużyńskiego, Renaty Grodzickiej i Zdzisława Kaczyńskiego.

Więcej o Litzmannstadt Getto         Więcej informacji

>>Strona główna<<