XI Rajd "Doliną rzeki Łódki" - 21-09-2019

Cele rajdu:

Organizatorzy: Zdzisław Kaczyński

Danuta Przymusiała Żuk

W rajdzie uczestniczyli uczniowie i wychowankowie z następujących placówek:

Nazwa placówki Liczba uczestników Opiekun
Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi 13+2 Danuta Przymusiała Żuk, Zdzisław Kaczyński
Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi 13+2 Beata Kaczmarek, Iwona Wiaderna
Szkoła Podstawowa nr 51 w Łodzi 8+1 Agnieszka Wasiak

Razem 39 osób .......................................................................

Osoby zainteresowane otrzymały potwierdzenie zdobytych punktów na Odznakę Turystyki Pieszej (OTP).

 

Start ASP
Park Ocalałych
Park Ocalałych Park Helenów
Foto: Z. Kaczyński

D. Przymusiała Żuk

Park Staromiejski

 

>>Strona główna<<