Łódzkie lotnisko - 12-05-2007

Historia Lotniska im. Wł. Reymonta (Lublinek)

13 września 1925 – uroczyste otwarcie lotniska.

X 1926 – uruchomiono linię lotniczą Warszawa – Łódź – Kraków oraz połączenie z Wiedniem.

XII 1926 -  wybudowano dworzec lotniczy i posterunek meteorologiczny.

1928 – powstają Linie Lotnicze LOT.

1928 – przerwano komunikacją pasażerską. Z lotniska korzysta głównie wojsko.

20 września 1929 – powstaje Łódzki Klub Lotniczy, organizacja, która dała początek Aeroklubowi Łódzkiemu.

1939 – 1945 lotnisko zostaje lotniskiem pomocniczym. Przebudowa pasa startowego (betonowy pas startowy o długość 1200 m.)

1945 - budowa drogi kołowania i płyt postojowych. Na terenie obecnych Lotniczych Zakładów Remontowych powstaje dworzec lotniczy.

1946 – 1958 – Uruchomienie linii okrężnej: Warszawa – Łódź – Kraków – Rzeszów – Lublin – Warszawa oraz Warszawa – Łódź – Poznań – Katowice – Łódź – Warszawa oraz Warszawa – Łódź – Gdańsk.

1954 – budowa portu lotniczego przy ul. generała Maczka.

1959 – likwidacja regularnych połączeń lotniczych z Łodzi.

1996 – Lublinek uznano za międzynarodowy port lotniczy.

1997 – oddania do użytku nowoczesnego terminalu lotniczego.

1999 – wznowienie połączeń lotniczych z Warszawą i ze Szczecinem (zawieszono po 7 miesiącach)

2000 – rozbudowa pasa startowego.

2003 – modernizacja lotniska.

30 października 2005 roku – Ryanair (tania linia lotnicza) uruchomił połączenie z Londynem. Oddano do użytku terminal 2. Lotnisku nadano imię Wł. Reymonta.

2006 – wydłużono pas startowy do 2500 metrów i poszerzono do 60 m. Port lotniczy pobił pochodzący z 1951 roku rekord liczby obsłużonych pasażerów (obecny rekord 30 493)

       
       
       

Zobacz stronę lotniska ...

 

Foto: D. Przymusiała

>>Strona główna<<