Park Ocalałych i park Szarych Szeregów - 25-11-2006

Park Ocalałych

Park Ocalałych znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 83. Powstał w 2004 roku  w wyniku  inicjatywy Haliny Elczewskiej. Ma się stać pomnikiem pamięci o zagładzie tak wielu i ocaleniu tak nielicznych łódzkich Żydów. Posadzone 418 drzewek to symbol pamięci o Ocalałych z łódzkego getta osobach narodowości żydowskiej.

 

 

 

Park stał się miejscem ich odwiedzin, pobytu i odpoczynku mieszkańców Łodzi. Na tablicy wizualizacja Parku Ocalałych. Na terenie 8,5 hektara oprócz drzewek znalazł się zbiornik wodny i powstał Kopiec Pamięci. Jedna z alejek w parku nosi imię Arnolda Mostowicza - lekarza łódzkiego getta.

W parku pomnik poświęcony Polakom ratującym Żydów podczas okupacji. To monument upamiętniający Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Halina Elczewska, inicjatorka sadzenia drzewek podczas zeszłorocznych obchodów. W Litzmannstadt Getto spędziła 4,5 roku, przeżyła obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, z którego została wyzwolona dzień po zakończeniu wojny. Drzewka to symbol życia i ocalenia, zielenieją najpiękniej i pną się do góry, stanowiąc zwycięstwo życia nad śmiercią. Park ten to pomnik pamięci o zagładzie tak wielu i ocaleniu tak nielicznych łódzkich Żydów.

 

Pomnik poświęcony Polakom ratującym Żydów podczas okupacji

 

"Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" to tytuł, którego nadanie następuje na podstawie dekretu Knesetu z 1963roku. Wyróżniony otrzymuje dyplom i medal na którym widnieje pochodzący z Talmudu napis "Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat".

Kapituła instytutu pamięci Yad Vashem przyznaje wyróżnienie osobom i rodzinom (uhonorowano również francuskie miasteczko Le Chambon-sur-Lignon), które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów podczas II wojny światowej. Uprawnieni do składania wniosków o przyznanie tytułu "Sprawiedliwego" są sami uratowani albo ich bliscy. Poza medalem i dyplomem, Sprawiedliwym przysługuje także prawo do zasadzenia własnego drzewa w parku otaczającym siedzibę instytutu.

Osoba uznana za Sprawiedliwego jest odznaczana specjalnie wybitym medalem noszącym jej imię i nazwisko, dyplomem honorowym i przywilejem wpisania nazwiska na Murze Honorowym w Ogrodzie Sprawiedliwych w Yad Vashem. Odznaczenia są nadawane w trakcie podniosłej ceremonii w Izraelu lub w kraju zamieszkania tej osoby, gdzie działają dyplomatyczni przedstawiciele Izraela. Ustawa o Yad Vashem upoważnia instytut do nadania Sprawiedliwemu, w uznaniu jego zasług, honorowego obywatelstwa państwa Izrael, a jeśli już nie żyje, nadania mu pamiątkowego obywatelstwa.

Każda osoba, którą uznano za Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, jest uprawniona do otrzymania od Yad Vashem stosownego certyfikatu. Jeśli osoba ta nie żyje, jej krewny może wystąpić o nadanie jej pamiątkowego obywatelstwa. Polityką Yad Vashem jest kontynuowanie programu tak długo, jak długo wnoszone są prośby o przyznanie tego tytułu, wsparte mocnymi dowodami, spełniającymi wyznaczone kryteria.

Ważne kryteria:

Wśród ponad 21 tysięcy ludzi uchonorowanych tym tytułem, ponad jedna trzecia to Polacy.

 

Park Szarych Szeregów

 

     
     
     
 
   

Foto: D. Przymusiała

>>Strona główna<<