Spacer po ulicy Piotrkowskiej - 19.11.2004r.

Na placu Wolności

Pomnik Tadeusza Kościuszki

Jaki wysoki

Ratusz miejski

Ul. Piotrkowska

Piotrkowska 13

Jakie widoki

Podwórko studnia

Pomnik trzech fabrykantów

Przy stole

Dobry kierunek?

Coś dla pań

Kto dla mnie to kupi?

Kamienica Konsztatów

Podziwiamy łódzką secesję

Hotel Grand

Goście hotelu Grand

Zdziwko

Podwórko Piotrkowska 67

Ul. Piotrkowska 74

Idziemy

Galeria łodzian

Kto to?

Trzech

Podziwiamy galerię

Czas na śnieżki

Podwórko Piotrkowska 77

Kamienica Jana Petersilge

Historia rodu Petersilge

Lista obecności

 

 

 

Foto: D.Przymusiała

>>Strona główna<<