ŁÓDZKIE POMNIKI WYBITNYCH POLAKÓW 04-06-2011 r.

Trasa spaceru:

Cele spaceru:

 1. pomnik Jana Pawła II,

 2. tablica św. Faustyny

 3. pomnik ks. Ignacego Skorupki,

 4. dąb Fabrykant (Jagosz),

 5. popiersie Bohdana Stefanowskiego,

 6. tablica Jana Sztaudyngera,

 7. fotel Jaracza,

 8. kufer Reymonta,

 9. ławeczka Tuwima.

 • Poszerzenie wiadomości o historii Łodzi,

 • Zapoznanie z dokonaniami wybitnych Polaków,

 • Poznanie sposobów upamiętnienia ważnych postaci,

 • Doskonalenie umiejętności czytania planu miasta i orientacji w terenie,

 • Pogłębianie umiejętności współpracy w zespole,

 • Nabycie umiejętności obliczania długości pokonanej trasy z wykorzystaniem skali planu miasta.

Uczestnicy: Zadania do wykonania:
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi:
  uczniów 12, opiekunowie Danuta Przymusiała i Zdzisław Kaczyński

 •  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Reymontówka" w Łodzi:
  wychowanków 3, opiekun Mariola Podsiadła.

 • W imieniu Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi podziękowania organizatorom złożył Janusz Krawczyk.

 

 1. Zaznaczenie na planie miasta cyframi od 1 do 9 odwiedzanych pomników,

 2. Oznaczenie przebytej trasy oraz obliczenie jej rzeczywistej długości,

 3. Opisanie życia i działalności postaci uwiecznionej na jednym z pomników.

 

 
   

 

       
       

Organizatorzy spaceru:

Zdzisław Kaczyński

Danuta Przymusiała

     

Foto: K. Szalewski 

 

 

>>Strona główna<<