ŁÓDZKIE POMNIKI WYBITNYCH POLAKÓW 02-06-2012r.

Trasa spaceru:

Cele spaceru:

 1. pomnik Stanisława Staszica,

 2. popiersie Stanisława Moniuszki

 3. pomnik Józefa Piłsudskiego,

 4. popiersie Jana Kilińskiego,

 5. popiersie Juliana Tuwima,

 6. fortepian Artura Rubinsteina

 7. ławeczka Tuwima.

Po drodze zobaczyliśmy również:

 • Teatr Wielki,

 • fontannę na pl. Dąbrowskiego,

 • pięciu atlantów,

 • cerkiew prawosławną,

 • tablicę pamiątkową Piotrusia z "Zaczarowanego Ołówka",

 • figurę Guttenberga,

 • pomnik Misia Uszatka.

 

 • Poszerzenie wiadomości o historii Łodzi,

 • Poznanie nazwisk wybitnych Polaków i ich dokonań,

 • Doskonalenie umiejętności czytania planu miasta i orientacji
  w terenie,

 • Pogłębianie umiejętności współpracy w zespole,

 • Nabycie umiejętności obliczania długości pokonanej trasy
  z wykorzystaniem skali planu miasta.

Uczestnicy: Zadania do wykonania:
 • Dom Dziecka nr 8 w Łodzi: wychowanków 9, opiekunka Justyna Chmielewska

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi:
  uczniów 3, opiekun Zdzisław Kaczyński

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ognisko "Przystań": wychowanków 2, opiekunka Anna Łada,

 • W imieniu Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi podziękowania organizatorowi złożyła Anna Łada i Wiesława Promińska.

 

 1. Zaznaczenie na planie miasta cyframi od 1 do 7 odwiedzanych pomników,

 2. Oznaczenie przebytej trasy oraz obliczenie jej rzeczywistej długości,

 3. Opisanie życia i działalności postaci uwiecznionej na jednym
  z pomników.

 

 
   

 

       
       
       
       
   

Organizator spaceru:

Zdzisław Kaczyński

Foto: Artur Wojciechowski

Michał Matusiak

 

 

>>Strona główna<<