ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Oferta 2018/2019

Szkoła Symbol oddziału Zawód / profil Języki obce Przedmioty z rozszerzonym
programem nauczania
Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji
Technikum nr 10 Te technik elektronik
(patronat firmy ASD)
angielski
niemiecki
matematyka
fizyka
język polski
język obcy
matematyka
informatyka
Tm technik mechatronik
(patronat firmy BSH)
angielski
niemiecki
Ta technik informatyk angielski
niemiecki
Tb technik informatyk angielski
francuski
Tt technik teleinformatyk angielski
francuski
LV Liceum Ogólnokształcące Ls klasa sportowa
(piłka ręczna)
angielski
niemiecki
matematyka
biologia
chemia
język polski
język obcy
matematyka
wychowanie fizyczne