ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Oferta 2019/2020

Absolwenci gimnazjum

Typ szkoły Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym  programem nauczania / profil/ zawód Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
Technikum 1 Ta matematyka, fizyka / technik informatyk język angielski, język niemiecki język polski, język obcy, matematyka, informatyka
Technikum 1 Tb matematyka, fizyka / technik informatyk język angielski, język francuski język polski, język obcy, matematyka, informatyka
Technikum 1 Te matematyka, fizyka / technik elektronik język angielski, język niemiecki język polski, język obcy, matematyka, informatyka
Technikum 1 Tm matematyka, fizyka / technik mechatronik język angielski, język niemiecki język polski, język obcy, matematyka, informatyka
Technikum 1 Tt matematyka, fizyka / technik teleinformatyk język angielski, język francuski lub język niemiecki język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Absolwenci szkoły podstawowej

Typ szkoły Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym  programem nauczania / profil/ zawód Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
Technikum 1 a matematyka, fizyka / technik informatyk język angielski, język niemiecki język polski, język obcy, matematyka, informatyka
Technikum 1 b matematyka, fizyka / technik informatyk język angielski, język francuski język polski, język obcy, matematyka, informatyka
Technikum 1 e matematyka, fizyka / technik elektronik język angielski, język niemiecki język polski, język obcy, matematyka, informatyka
Technikum 1 m matematyka, fizyka / technik mechatronik język angielski, język niemiecki język polski, język obcy, matematyka, informatyka
Technikum 1 t matematyka, fizyka / technik teleinformatyk język angielski, język francuski lub język niemiecki język polski, język obcy, matematyka, informatyka