ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

O bibliotece

"Tylko ludzie intelektualnie rozwinięci są wolni"
Epiktet

Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi
im. J. Szczepanika

Biblioteka naszej szkoły zajmuje jedno pomieszczenie ok. 70m2. Mimo skromnych warunków lokalowych Dyrekcja szkoły i pracownice biblioteki starają się, aby była to placówka nowoczesna potrafiąca sprostać wymaganiom współczesnej edukacji oraz postępowi techniki. Zasoby biblioteczne to nie tylko tradycyjne zbiory - książki i czasopisma, ale również źródła elektroniczne - programy multimedialne i Internet.

Od roku 1996, w którym to zakupiono komputerowy program biblioteczny MOL następują kolejne etapy informatyzacji biblioteki. W roku 2000 biblioteka otrzymała drugi komputer i stałe łącze internetowe. Od roku 2003 działają w niej cztery stanowiska z dostępem do Internetu. W listopadzie 2005 r. po zainstalowaniu programu MOL 2000+ katalogi biblioteczne zostały udostępnione uczniom i nauczycielom w sieci Internet.

W 2004 r. opracowany został projekt przekształcenia biblioteki w Multimedialne Centrum Informacji. Obecnie biblioteka szkolna jest miejscem, w którym uczniowie i nauczyciele nie tylko wypożyczają książki, ale też aktywnie poszukują informacji, aby rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, uczą się, jak efektywnie i bezpiecznie korzystać z Internetu, pogłębiają własne umiejętności jako twórcy stron WWW i prezentacji multimedialnych, dowiadują się o możliwościach uczestniczenia w kulturze.

Zapraszamy codziennie w godzinach 900-1500