ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Kadra pedagogiczna

Dyrekcja szkoły

Michalik Monika
Michalik Monika
dyrektor
matematyka
Łużyński Włodzimierz
Łużyński Włodzimierz
wicedyrektor
przedmioty informatyczne
Grzelak Tadeusz
Grzelak Tadeusz
kierownik laboratoriów
przedmioty zawodowe

Zespół ds. nauczania przedmiotów humanistycznych

Karolewicz-Płońska Monika
Karolewicz-Płońska Monika
nauczyciel
język polski
Lewandowska Marta
Lewandowska Marta
nauczyciel
język polski, wiedza o kulturze
Tomaszewska Katarzyna
Tomaszewska Katarzyna
nauczyciel
język polski
Stefańska Urszula
Stefańska Urszula
nauczyciel
bibliotekarz, język polski
Stasiak Ewa
Stasiak Ewa
nauczyciel
historia
Szamburska Jadwiga
Szamburska Jadwiga
nauczyciel
historia, wiedza o społeczeństwie
Podkoński Robert
Podkoński Robert
nauczyciel
etyka
Ciupa Łukasz
Ciupa Łukasz

religia
Smolarek Jarosław
Smolarek Jarosław
nauczyciel
religia

Zespół ds. nauczania języków obcych

Konieczna Ewa
Konieczna Ewa
nauczyciel
język niemiecki
Adamczewska Aleksandra
Adamczewska Aleksandra
nauczyciel
język angielski
Musiał-Kieruczenko Joanna
Musiał-Kieruczenko Joanna
nauczyciel
język angielski
Wasielewska Teresa
Wasielewska Teresa
nauczyciel
język angielski
Włodarczyk-Jarzębska Anna
Włodarczyk-Jarzębska Anna
nauczyciel
język angielski
Ślufarska-Lasota Elżbieta
Ślufarska-Lasota Elżbieta
nauczyciel
język niemiecki
Szczepańska Renata
Szczepańska Renata
nauczyciel
język francuski

Zespół ds. nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Karbowska Małgorzata
Karbowska Małgorzata
nauczyciel
matematyka
Niedzielska Małgorzata
Niedzielska Małgorzata
nauczyciel
matematyka, przedmioty informatyczne
Dębicka Iwona
Dębicka Iwona
nauczyciel
fizyka
Nawrocki Stanisław
Nawrocki Stanisław
nauczyciel
fizyka
Penier-Dębska Anna
Penier-Dębska Anna
nauczyciel
matematyka
Siadura Alicja
Siadura Alicja
nauczyciel
fizyka
Kubiak Elżbieta
Kubiak Elżbieta
nauczyciel
chemia
Grodzicka Renata
Grodzicka Renata
nauczyciel
biologia
Przymusiała-Żuk Danuta
Przymusiała-Żuk Danuta
nauczyciel
geografia, przedsiębiorczość

Zespół ds. nauczania przedmiotów zawodowych

Świtalski Jarosław
Świtalski Jarosław
nauczyciel
przedmioty zawodowe
Adamus Michał
Adamus Michał
nauczyciel
przedmioty zawodowe
Brzozowski Władysław
Brzozowski Władysław
nauczyciel
przedmioty informatyczne
Gągorowski Dariusz
Gągorowski Dariusz
nauczyciel
przedmioty zawodowe
Górczak Grzegorz
Górczak Grzegorz
nauczyciel
przedmioty informatyczne
Hajdukiewicz Janusz
Hajdukiewicz Janusz
nauczyciel
przedmioty zawodowe i informatyczne
Janicki Andrzej
Janicki Andrzej
nauczyciel
przedmioty informatyczne
Kaczyński Zdzisław
Kaczyński Zdzisław
nauczyciel
przedmioty zawodowe i informatyczne
Karasiński Dariusz
Karasiński Dariusz
nauczyciel
przedmioty informatyczne
Kąkolewski Tomasz
Kąkolewski Tomasz
nauczyciel
przedmioty zawodowe i informatyczne
Klekot Agnieszka
Klekot Agnieszka
nauczyciel
przedmioty informatyczne
Klekot Tomasz
Klekot Tomasz
nauczyciel
przedmioty informatyczne
Klimkiewicz Andrzej
Klimkiewicz Andrzej
nauczyciel
przedmioty zawodowe
Kuberski Tadeusz
Kuberski Tadeusz
nauczyciel
przedmioty informatyczne
Lis Grzegorz
Lis Grzegorz
nauczyciel
przedmioty zawodowe
Mateja Piotr
Mateja Piotr
nauczyciel
przedmioty informatyczne
Muszyński Bogusław
Muszyński Bogusław
nauczyciel
przedmioty zawodowe
Samburska Agata
Samburska Agata
nauczyciel
przedmioty informatyczne, matematyka
Sudaj  Ilona
Sudaj Ilona
nauczyciel
przedmioty zawodowe, matematyka
Szeliga Rafał
Szeliga Rafał

przedmioty zawodowe
Urbaniak Danuta
Urbaniak Danuta
nauczyciel
przedmioty informatyczne, chemia
Zankowski Ryszard
Zankowski Ryszard
nauczyciel
przedmioty zawodowe

Zespół ds. nauczania wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

Makowska Iwona
Makowska Iwona
nauczyciel
wychowanie fizyczne
Jagieła Anna
Jagieła Anna
nauczyciel
wychowanie fizyczne
Kulik Józef
Kulik Józef
nauczyciel
wychowanie fizyczne
Matyjasik Michał
Matyjasik Michał
nauczyciel
wychowanie fizyczne
Starosta Marcin
Starosta Marcin
nauczyciel
wychowanie fizyczne
Żuk Marek
Żuk Marek
nauczyciel
wychowanie fizyczne
Świątek Stanisław
Świątek Stanisław
nauczyciel
bezpieczeństwo i higiena pracy, edukacja dla bezpieczeństwa

Pedagog szkolny

Marszał Krystyna
Marszał Krystyna
pedagog szkolny