ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Ważne terminy w roku szkolnym 2019/2020

2019-09-02 poniedziałek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2019-09-11 środa Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych po SP i klas maturalnych
2019-09-12 czwartek Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych po gimnazjum, klas II i III
2019-10-14 poniedziałek Ślubowanie klas pierwszych
2019-10-23 środa Konsultacje
2019-12-03 wtorek Wystawienie ocen proponowanych
2019-12-05 czwartek Zebrania z rodzicami i konsultacje
2019-12-23 2019-12-31 Zimowa przerwa świąteczna
2020-01-03 piątek Wystawienie ocen półrocznych
2020-01-13 2020-01-26 Ferie zimowe
2020-03-23 poniedziałek Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych
2020-03-26 czwartek Zebrania z rodzicami klas maturalnych i konsultacje dla wszystkich
2020-04-09 2020-04-14 Wiosenna przerwa świąteczna
2020-04-17 piątek Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
2020-04-24 piątek Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
2020-05-15 piątek Wystawienie ocen proponowanych
2020-05-21 czwartek Zebrania z rodzicami i konsultacje
2020-06-17 środa Wystawienie ocen końcowych
2020-06-26 piątek Zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2020-05-06 środa
2020-06-08 poniedziałek
2020-06-09 wtorek
2020-06-10 środa
2020-06-12 piątek
2020-06-15 poniedziałek
2020-06-22 poniedziałek
2020-06-23 wtorek
2020-06-24 środa
2020-06-25 czwartek

Decyzja o innych dodatkowych dniach bez zajęć dydaktycznych może zostać podjęta w razie zaistniałych potrzeb.

Dyrektor

Monika Michalik