ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Ważne terminy w roku szkolnym 2018/2019

2018-09-03 poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego
2018-09-06 czwartek Zebrania z rodzicami
2018-10-12 piątek Ślubowanie klas pierwszych
2018-10-25 czwartek Konsultacje
2018-12-04 wtorek Wystawienie ocen proponowanych
2018-12-06 czwartek Zebrania z rodzicami i konsultacje
2018-12-23 2018-12-31 Zimowa przerwa świąteczna
2019-01-03 czwartek Wystawienie ocen półrocznych
2019-02-11 2019-02-24 Ferie zimowe
2019-03-25 poniedziałek Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych
2019-03-27 środa Zebrania z rodzicami klas maturalnych i konsultacje dla wszystkich
2019-04-15 poniedziałek Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
2019-04-18 2019-04-23 Wiosenna przerwa świąteczna
2019-04-26 piątek Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
2019-05-17 piątek Wystawienie ocen proponowanych
2019-05-21 wtorek Zebrania z rodzicami i konsultacje
2019-06-12 środa Wystawienie ocen końcowych
2019-06-19 środa Zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2018-11-02 piątek
2019-05-02 czwartek
2019-05-08 środa

Decyzja o innych dodatkowych dniach bez zajęć dydaktycznych może zostać podjęta w razie zaistniałych potrzeb.

Dyrektor

Monika Michalik