ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10
im. Jana Szczepanika

ul. Strykowska 10/18
91-725 Łódź

Telefony
centrala: (42) 656-29-11, (42) 656-29-76
sekretariat / fax: (42) 656-25-89

E-mail: elektronik@elektronik.lodz.pl

Nr konta Rady Rodziców:
27 1020 3352 0000 1002 0009 9606